Tofusallad, PubQ

Policy

Inledning

PubQ, 559057-4843 (”Bolaget” eller ”Vi”) ansvarar för alla dina personuppgifter som behandlas av oss. Säkerhet är mycket viktigt för oss. Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Dina personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke. Genom att godkänna den här policyn samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som Vi behandlar och hanterar i enlighet med gällande lagstiftning. Våra kontaktuppgifter framgår av punkten 9.

Syfte

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att förklara hur Bolaget behandlar, innehar, lagrar, hanterar samt skyddar och delar information om dig genom PubQs mobilapplikationer som du laddar ner från handelsplatser för applikationer för användning i mobila enheter (”Applikationen”). Vänligen läs denna policy noggrant. Ni är varmt välkomna att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som framgår under punkten 9 vid frågor eller funderingar.

Omfattning

Denna personuppgiftspolicy är endast tillämplig för den information som Bolaget samlar in genom Applikationen, och vissa associerade webbsidor som görs tillgängliga genom Applikationen eller online. Den här policyn är inte tillämpbar på information som Bolaget samlat offline eller genom andra verktyg. Applikationen kan innehålla länkar till tredjepartssidor som inte ägs eller kontrolleras av Bolaget. Vi vill därför informera om att Bolaget inte är ansvarigt för rutinen för och behandlingen av personuppgifter på sådana sidor. Vi uppmanar dig därför att vara uppmärksam på när du lämnar Applikationen och uppmanar dig att läsa de personuppgiftspolicys som tillhandahålls på respektive sida som samlar personuppgifter.
Användarvillkor. Vänligen notera att din användning av Applikationen omfattas av Licensavtal för Slutanvändare som finns tillgänglig på www.pubq.se

Information som vi samlar in om dig

Uppgifter som du tillhandahåller till oss, till exempel när du skapar eller uppdaterar ditt konto, registrerar dig för att använda Applikationen, begär tjänster från oss, begär information från oss, kontaktar kundservice eller på andra sätt kommunicerar med oss. Uppgifterna kan omfatta namn, hem- och leveransadress(er), e-postadress, mobiltelefonnummer, födelsedatum och kön.

Uppgifter vi kan samla in genom din användning av Applikationen
Google analytics och Firebase analytics
Vi använder Google analytics och Firebase analytics, två webbanalysprogram som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”) för att samla in viss information avseende ditt besök på vår hemsida, www.pubq.se. Dessa uppgifter kan omfatta: detaljer kring ditt besök på hemsidan, platsinformation, sidor du besöker och information om din mobila enhet och internetuppkoppling, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare.

Cookies

Vi använder cookies och andra teknologier för att ta emot och lagra viss typ av information när du interagerar med vår Applikation genom din mobila enhet. Alla som besöker en webbplats eller applikation med cookies ska enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation få information om dem samt medvetet godkänna att de används. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator. Filen innehåller en rad karaktärer som skickas till din mobila enhet när du besöker en hemsida eller använder en applikation. Cookies kan lagra unika kännetecken, använda preferenser och annan information. Vi använder cookies för att förbättra kvalitéten på våra tjänster, bland annat för att lagra användarinställningarna och för att spåra slutanvändare.

Tredjeparts-cookies

Cookies som används för att samla information för skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik som kommer från någon annan än av oss som ansvariga för Applikationen kan vara s.k. tredjeparts-cookies. Vi använder oss av Google analytics vilka använder cookies i form av textfiler som sparas på din dator, för att hjälpa oss analysera hur du använder hemsidan och Applikationen. Du kan få mer information om hur Google använder data när du besöker vår webbplats genom att besöka ”How Google uses data when you use our partners’ sites or apps”, som finns tillgänglig på www.google.com/policies/privacy/partners/).

Platsdata

Vi kan också automatiskt samla platsdata genom din mobila enhet. Denna information kan användas för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, för att leda dig till tjänster i ditt område eller för att samla data på din aktivitetsnivå. Du kan aktivera och avaktivera denna funktion genom inställningarna i din mobila enhet.

Andra datainsamlingsteknologier

Applikationen kan också samla uppgifter genom Firebase analytics, en analyseringsapplikation för mobiler, för att logga datorkrascher och andra non-fatal som kan uppstå när du använder Applikationen. Uppgifterna som samlas kan inbegripa vad du gjorde vid tiden för kraschen eller felkoden och vilka sökningar du gjort vid användning av Applikationen. Denna data är inte hänförlig till ditt PubQ-konto utan hjälper oss att förbättra Applikationen.

Samtycke till användandet och möjlighet att tacka nej till cookies

Genom att använda Applikationen samtycker du till användningen av cookies enligt ovan. Det finns möjlighet att tacka nej till cookies genom att radera cookies från din hårddisk, vilket kan ske när som helst. Att radera cookies kan göra att dina personliga inställningar försvinner. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den nekar att cookies sparas på din hårddisk. Detta kan försämra funktionaliteten på vissa webbsidor och kan leda till att vissa funktioner och tjänster i Applikationen slutar att fungera. Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”inkognitoläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Ingen information från barn under 18

Vår Applikation är inte avsedd för användning av barn under 18 år. Ingen under 18 år får mata in uppgifter i Applikationen. Vi samlar inte medvetet in uppgifter från någon under 18 år. Om du är under 18 år, använd inte och mata inte in någon information i Applikationen. Om vi blir medvetna om att vi har samlat eller tagit emot information från ett barn under 18 år utan att ha målsmans tillstånd kommer vi att radera informationen. Om du tror att vi kan ha information om ett barn under 18 år, ring +46736235298 eller meddela oss via support@pubq.se

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål

För att tillhandahålla enheter, tjänster och information. Vi samlar in uppgifter från dig för att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och för att tillhandahålla enheter och tjänster som du begär när du använder Applikationen samt tillhandahålla information som du begär av oss. För detta ändamål använder Vi dina uppgifter för att kontakta dig gällande dina beställningar och för att skicka beställda enheter till dig. Vi kan skicka nyhetsbrev, information om enheter och våra tjänster, nya erbjudanden och/eller annat marknadsföringsmaterial till dig. Vi kan också använda din information för att administrera enkäter som Vi utför för att förstå våra användares behov.

Reklam. Vi använder inte din aktivitet på Applikationen för att visa annonser för PubQ eller för andra tredjeparter. Vi tillhör inte några annonsnätverk som använder din webbläsningshistorik på andra webbplatser för att visa intressebaserade annonser och Vi använder ingen cookie-teknik som är utformad för att spåra dig efter att du lämnat Applikationen.
Ditt samtycke. När Vi har ditt samtycke kan Vi lämna uppgifter till andra företag, organisationer eller personer utanför Bolaget. Du kan när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.

Vem vi delar din information med

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlats in kan dina uppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till tredjepartsleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

Tredjepartsleverandører. Vi kan tillhandahålla information till godkända tredjepartstjänsteleverantörer så att tjänsteleverantören kan hantera servrarna som används för Applikationen, för att hantera beställningar, beställa och leverera varor samt leverera tjänster som du begär av oss. Vi kan dela din information med tredjeparts tjänsteleverantörer för att tillhandahålla support via t.ex. telefon. Dessa tjänsteleverantörer kommer att få tillgång till dina uppgifter för att tillhandahålla de av dig begärda tjänsterna. När de får tillgång till dina uppgifter tillämpar Vi rimliga avtalsenliga och tekniska skydd för att begränsa leverantörens användning av den information de får tillgång till för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsten.

Rättsliga förfaranden. Vi kommer att dela personlig information med tredjepartsföretag, organisationer eller personer utanför Bolaget om Vi har anledning att tro att behandlingen, hanteringen eller offentliggörande av informationen är nödvändig för att: a) uppfylla alla tillämpliga lagar, reglering, rättsliga processer eller verkställbara myndighetsbeslut; (b) Verkställa tillämpliga användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser; (c) Upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem; eller (d) Skydda Bolaget mot skador på rättigheter, egendom eller säkerhet, skador gentemot våra användare, kunder eller allmänheten enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt lag.

Överföring i händelse av försäljning eller ändring av kontroll. Om äganderätten till vår verksamhet ändras eller Vi på annat sätt överför tillgångar som är relaterade till vår verksamhet eller Applikationen till en ny ägare kan Vi överföra dina uppgifter till den nya ägaren om ändamålet med de insamlade uppgifterna är detsamma hos den nya ägaren som i denna personuppgiftspolicy. Du kommer att informeras om vem som är ny personuppgiftsansvarig om en ny ägare övertar dina personuppgifter. Vid en övergång till ny ägare gäller denna personuppgiftspolicy för dina uppgifter om du inte godkänner en ny personuppgiftspolicy.

Samlad information. Vi kan utan begränsning avslöja aggregerad information om våra användare och annan information som inte identifierar någon individ.

Dina rättigheter och Tillgång TILL DIN INFORMATION

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få rätta, avidentifiera, komplettera eller radera dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vi kan även på eget initiativ göra detta. Du har rätt att av oss begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig samt rätt att invända mot behandlingen. Du har vidare rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen. Du kan komma åt och uppdatera viss information som Vi har angående ditt konto genom att logga in på ditt konto och gå till Profil-sektionen i vår Applikation. Om du har frågor om uppgifter som Vi har om dig eller behöver uppdatera din information, kan du kontakta oss via telefon, e-post eller brev enligt kontaktinformationen nedan. Du kan välja bort marknadsföring via Applikationen genom att använda funktionen för att välja bort eller avaktivera e-postmeddelandena. Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta oss via e-post eller telefon enligt kontaktinformationen nedan under 9 och begära att Vi avslutar ditt konto. Om du avslutar ditt konto kommer Vi inte längre att använd dina uppgifter och kommer inte dela den med tredje part. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta PubQ.

Hur länge vi behandlar dina uppgifter

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

SÄKERHET avseende DIN INFORMATION

Vi använder fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder som håller branschstandard för att skydda din personliga integritet och säkerhet. Eftersom Internet inte är en 100 % säker miljö kan Vi inte garantera säkerheten för information du överför till oss. Det finns ingen garanti för att information inte nås, avslöjas, ändras eller förstörs genom brott mot någon av våra fysiska eller tekniska skyddsåtgärder. Det är ditt ansvar att skydda din inloggningsinformation.

ÄNDRINGAR AV VÅR personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy kan ändras utan förvarning. Vi kommer inte att försvaga dina rättigheter enligt denna personuppgiftspolicy utan ditt samtycke eller ändra dessa i strid med gällande lag. Vi kommer att publicera alla ändringar av personuppgiftspolicyn på vår webbplats www.pubq.se. Om ändringarna är betydande så kommer Vi att meddela dig genom ett särskilt meddelande. Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna personuppgiftspolicy i ett arkiv för din granskning. Din fortsatta användning av Applikationen efter att vi gjort ändringar anses utgöra godkännande av dessa ändringar.

Kontaktinformation

Om du har några frågor, klagomål eller förslag gällande vår personuppgiftspolicy eller på annat sätt behöver kontakta oss, skicka meddelande till oss via formuläret på vår hemsida eller skicka e-post på adressen support@pubq.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev